Syksyn liittokokous 27.11.2023

Oulun Luonnontieteilijät ry:n syksyn 2023 liittokokous pidetään maanantaina 27.11.2023 kello 17.30 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella luokkahuoneessa PR102. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. Liittokokousedustajille tarvitaan allekirjoitettu valtakirja, joka tulee esittää ennen kokouksen alkua kokouksen puheenjohtajalle.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 7. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Vilja Männistö
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@olut-ry.fi


The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Monday 27.11.2023 at 5.30 p.m. at Linnanmaan campus, classroom PR102. The assembly is open to every member of the member guilds. Representatives of the assembly has to have an signed power of attorney, which needs to be shown to the chairperson before the beginning of the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to ten (10) other members of the Board
 6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector
 7. Deciding the amount of the annual membership fee and support member fee
 8. Verifying the action plan and budgetary estimates
 9. Other business
 10. Closing of the meeting

Regards,
Vilja Männistö
Chairperson
puheenjohtaja@olut-ry.fi

Yhdistyksen kevätkokous 3/23

Oulun Luonnontieteilijät ry:n kevään 2023 kolmas liittokokous pidetään maanantaina 31.7.2023 kello 17.15 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella luokkahuoneessa Lo130. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Syksyn liittokokouksen päätösten hyväksyminen
 6. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Vilja Männistö
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@olut-ry.fi


The third general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held in classroom Lo130 on Monday 31.7.2023 starting at 17.15 pm. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and starting general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes and two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Approving the decisions of the general autumn assembly
 6. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
 7. Deciding on the verification of the financial statement
 8. Deciding on granting the freedom of responsibility of the answerable persons
 9. Other business
 10. Closing the meeting

Regards,
Vilja Männistö
Chairperson
puheenjohtaja@olut-ry.fi

Kevään toinen liittokokous PERUTTU

Ilmi tulleiden esteiden takia yhdistyksen toinen kevätliittokokous joudutaan siirtämään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 29.6. ei siis ole kokousta.

Due to the obstacles that have come to light, the second spring assembly of OLuT ry will have to be postponed to a later date. The new meeting time will be announced later. So there is no meeting on the 29th of June.

Terveisin / Regards,
Vilja Männistö
Hallituksen puheenjohtaja / Chairperson OLuT ry

Kevään 2023 Liittokokous 25.4.

Oulun Luonnontieteilijät ry:n kevään 2023 liittokokous pidetään tiistaina 25.4.2023 kello 15.15 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella luokkahuoneessa PR101. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Oulun luonnontieteilijöiden ansiomerkkien nimittäminen
 9. Uuden hallituksen jäsenten nimeäminen
 10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Vilja Männistö
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@olut-ry.fi


The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held in classroom PR101 on Tuesday 25.4.2023 starting at 15.15 pm. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and starting general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes and two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
 6. Deciding on the verification of the financial statement
 7. Deciding on granting the freedom of responsibility of the answerable persons
 8. Nominating badges of merit
 9. Nominating a new members of the board
 10. Other business
 11. Closing the meeting

Regards,
Vilja Männistö
Chairperson
puheenjohtaja@olut-ry.fi

OLuT ry:n Telegram-ryhmät

Hei!

OLuT ry:n hallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön uusia viestintämuotoja OLuTin hallituksen sekä jäsentensä välillä. Tämän vuoksi on perustettu kaksi (2) uutta Telegram-ryhmää, joiden tarkoituksena on jakaa informaatiota kattokillan ja sen jäsenten välillä.

Toinen ryhmistä on virallinen tiedotuskanava. Ryhmä toimii yhtenä viestinvälityksen muotona nykyisten sähköpostilistojen sekä instagramin kanssa. Ryhmässä siis ilmoitetaan esimerkiksi tulevista tapahtumista ja muista jäsenistöä koskevista asioista.

Linkki OLuT TIEDOTUS – ryhmään :

 

OLuT TIEDOTUS-telegram

 

Tämän lisäksi jäsenistön toiveita on kuultu ja sen vuoksi loimme kaikille vapaan ryhmän, jossa saat jakaa omat vitsisi ja muut luonnontieteellistä tunnelmaa pursuavat asiasi. Tämä ryhmä on ns. ”turhat jutut ja meemit” ryhmä jossa saat viestitellä mitä haluat muiden luonnontieteilijöiden kanssa. Vaikka ryhmässä vapaa juttelu on sallittua, ei siellä kuitenkaan ole sallittua postata mitään asiatonta tai loukkaavaa. Tässäkin OLuTin hallitus seuraa ryhmän toimintaa ja puuttuu epäasiallisiin toimiin.

Linkki OLuTta Kaikille- ryhmään:

 

OLuTta KAIKILLE

 

———————————————

Hello!

The board of OLuT ry has decided to introduce new forms of communication between the members of the board of OLuT. Because of this, two two (2) new Telegram groups have been established to share information between the roof guild and its members.

Another of the groups is an official information channel. The group works as one form of messaging with current email lists and Instagram. In the group, for example, upcoming events and other matters concerning the membership are announced.

Link to this group:

 

OLuT TIEDOTUS

 

In addition to this, the wishes of the members have been heard, and that’s why we created a free group for everyone, where you can share your own jokes and other things that exude a naturalistic atmosphere. This group is the so-called ”useless things and memes” group where you can communicate what you want with other natural scientists. Although free chat is allowed in the group, it is not allowed to post anything inappropriate or offensive. Here too, OLuT’s board monitors the group’s activities and intervenes in inappropriate actions.

Link to this group:

 

OLuTta Kaikille

Syksyn Liittokokous 14.12.2022

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2022 syksyn liittokokous järjestetään keskiviikkona 14.12. klo 15:15 alkaen PR101 -salissa, Linnanmaan kampuksella. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Aapo Nyman
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät ry


​The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Wednesday, 14.12.2022 starting at 3:15PM in PR101, University of Oulu. Every member of the member guilds is welcome to follow the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to ten (10) other members of the Board
 6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector
 7. Verifying the action plan and budgetary estimates
 8. Other business
 9. Closing of the meeting

Regards,
Aapo Nyman
Chairperson
Oulun Luonnontieteilijät ry.

Fuksisitsien ilmoittautuminen 2022

Tervetuloa OLuT:n perinteisille fuksisitseille! Sitsit on tarkoitettu vain OLuT:n alaisten kiltojen fukseille, jonka jälkeen jatkot ovat avoimet kaikille  OLuT:n jäsenkiltojen jäsenille (2€ sisäänpääsy) . Osallistumismaksu on 20 euroa. Ilmoittautuminen on sitova ja mikäli et pääsekään osallistumaan sitseille, olet velvoitettu etsimään jonkun tilallesi.

MITÄ: Fuksisitsit
MISSÄ: Teekkaritalo (Kalervontie 7)
MILLOIN: 6.10. klo 18-22, jatkot 22:30
PUKUKOODI: Tumma puku/cocktail-asu
MITÄ MAKSAA: 20€ alkoholillinen/alkoholiton

Linkki ilmoittautumiseen:

https://forms.gle/Y5izjVXef8xkNfRNA

Kevään Liittokokous 28.4.2022

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2022 kevään liittokokous järjestetään torstaina 28.4.2022 yliopiston luokkahuoneessa PR101  klo 12.00 alkaen. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. 

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
 9. Oulun luonnontieteilijöiden ansiomerkkien nimittäminen
 10. Uuden hallituksen jäsenen nimeäminen
 11. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 12.  Kokouksen päättäminen

Terveisin,

Aapo Nyman

Hallituksen Puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry.


​The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held in classroom PR101 on Thursday 28.4.2022 starting at 12 pm. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly.

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two
tellers
4. Approval of the agenda
5. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
6. Deciding on the verification of the financial statement
7. Deciding on granting the freedom of responsibility for the answerable persons
8. Deciding annual membership fees
9. Nominating badges of merit
10. Nominating a new member for the board
11. Other business
12. Closing of the meeting

Regards,

Aapo Nyman

Chairperson

Oulun Luonnontieteilijät ry.

Syksyn liittokokous 17.12.2021

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2021 syksyn liittokokous järjestetään perjantaina 17.12. klo 17:15 alkaen Kiltakommuunissa, Linnanmaan kampuksella, sekä Zoomissa etäyhteydellä. (https://oulu.zoom.us/j/65257758697)  Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.
Syksyn liittokokouksessa käydään myös läpi muutosehdotukset Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntöihin. Sääntömuutokset esiteltiin ja hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuoden 2021 kevään liittokokouksessa. Nämä muutosehdotukset löydät tästä: Sääntömuutosehdotus ja tämänhetkiset säännöt Oulun Luonnontieteilijät ry:n säännöt

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään
kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

7. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Sääntöjen muuttaminen
10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
11. Kokouksen päättäminen

———————————————————————————————–

​The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Friday, 17.12.2021 starting at 5:15PM in Kommuuni, University of Oulu and in Zoom (https://oulu.zoom.us/j/65257758697). Every member of the member guilds is welcome to follow the assembly.

We will also go through a proposition of changing the rules of Oulun Luonontieteilijät ry in the assembly. The proposition was presented and accepted for the first time in the spring assembly of 2021. You can find the amendment of the rules here: Sääntömuutosehdotus and the current rules here: Oulun Luonnontieteilijät ry:n säännöt

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two
tellers
4. Approval of the agenda
5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to
ten (10) other members of the Board
6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector

7. Deciding the amount of  the annual member organization fee and annual supporting member fee
8. Verifying the action plan and budgetary estimates
9. Changing of the organizations rules
10. Other business
11. Closing of the meeting

 

Terveisin,

Saara Hänninen

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

 

Fuksisitsien ilmoittautuminen 2021

Tervetuloa OLuT:n perinteisille fuksisitseille! Sitsit on tarkoitettu vain OLuT:n alaisten kiltojen fukseille, jonka jälkeen jatkot ovat avoimet kaikille ennakkoilmoittautuneille OLuT:n jäsenkiltojen jäsenille (jatkojen ilmoittautuminen järjestetään myöhemmin). Osallistumismaksu on 20 euroa. Ilmoittautuminen on sitova ja mikäli et pääsekään osallistumaan sitseille, olet velvoitettu etsimään jonkun tilallesi.

MITÄ: Fuksisitsit
MISSÄ: Teekkaritalo (Kalervontie 7)
MILLOIN: 30.9. klo 18-22, jatkot 22:30
PUKUKOODI: tumma puku/cocktail-asu
MITÄ MAKSAA: 20€ alkoholillinen/alkoholiton

Linkki ilmoittautumiseen:

https://forms.gle/uQ8A26oE1taHqgn58