Fuksisitsien ilmoittautuminen 2022

Tervetuloa OLuT:n perinteisille fuksisitseille! Sitsit on tarkoitettu vain OLuT:n alaisten kiltojen fukseille, jonka jälkeen jatkot ovat avoimet kaikille  OLuT:n jäsenkiltojen jäsenille (2€ sisäänpääsy) . Osallistumismaksu on 20 euroa. Ilmoittautuminen on sitova ja mikäli et pääsekään osallistumaan sitseille, olet velvoitettu etsimään jonkun tilallesi.

MITÄ: Fuksisitsit
MISSÄ: Teekkaritalo (Kalervontie 7)
MILLOIN: 6.10. klo 18-22, jatkot 22:30
PUKUKOODI: Tumma puku/cocktail-asu
MITÄ MAKSAA: 20€ alkoholillinen/alkoholiton

Linkki ilmoittautumiseen:

https://forms.gle/Y5izjVXef8xkNfRNA

Kevään Liittokokous 28.4.2022

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2022 kevään liittokokous järjestetään torstaina 28.4.2022 yliopiston luokkahuoneessa PR101  klo 12.00 alkaen. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. 

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
 9. Oulun luonnontieteilijöiden ansiomerkkien nimittäminen
 10. Uuden hallituksen jäsenen nimeäminen
 11. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 12.  Kokouksen päättäminen

Terveisin,

Aapo Nyman

Hallituksen Puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry.


​The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held in classroom PR101 on Thursday 28.4.2022 starting at 12 pm. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly.

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two
tellers
4. Approval of the agenda
5. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
6. Deciding on the verification of the financial statement
7. Deciding on granting the freedom of responsibility for the answerable persons
8. Deciding annual membership fees
9. Nominating badges of merit
10. Nominating a new member for the board
11. Other business
12. Closing of the meeting

Regards,

Aapo Nyman

Chairperson

Oulun Luonnontieteilijät ry.

Syksyn liittokokous 17.12.2021

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2021 syksyn liittokokous järjestetään perjantaina 17.12. klo 17:15 alkaen Kiltakommuunissa, Linnanmaan kampuksella, sekä Zoomissa etäyhteydellä. (https://oulu.zoom.us/j/65257758697)  Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.
Syksyn liittokokouksessa käydään myös läpi muutosehdotukset Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntöihin. Sääntömuutokset esiteltiin ja hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuoden 2021 kevään liittokokouksessa. Nämä muutosehdotukset löydät tästä: Sääntömuutosehdotus ja tämänhetkiset säännöt Oulun Luonnontieteilijät ry:n säännöt

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään
kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

7. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Sääntöjen muuttaminen
10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
11. Kokouksen päättäminen

———————————————————————————————–

​The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Friday, 17.12.2021 starting at 5:15PM in Kommuuni, University of Oulu and in Zoom (https://oulu.zoom.us/j/65257758697). Every member of the member guilds is welcome to follow the assembly.

We will also go through a proposition of changing the rules of Oulun Luonontieteilijät ry in the assembly. The proposition was presented and accepted for the first time in the spring assembly of 2021. You can find the amendment of the rules here: Sääntömuutosehdotus and the current rules here: Oulun Luonnontieteilijät ry:n säännöt

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two
tellers
4. Approval of the agenda
5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to
ten (10) other members of the Board
6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector

7. Deciding the amount of  the annual member organization fee and annual supporting member fee
8. Verifying the action plan and budgetary estimates
9. Changing of the organizations rules
10. Other business
11. Closing of the meeting

 

Terveisin,

Saara Hänninen

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

 

Fuksisitsien ilmoittautuminen 2021

Tervetuloa OLuT:n perinteisille fuksisitseille! Sitsit on tarkoitettu vain OLuT:n alaisten kiltojen fukseille, jonka jälkeen jatkot ovat avoimet kaikille ennakkoilmoittautuneille OLuT:n jäsenkiltojen jäsenille (jatkojen ilmoittautuminen järjestetään myöhemmin). Osallistumismaksu on 20 euroa. Ilmoittautuminen on sitova ja mikäli et pääsekään osallistumaan sitseille, olet velvoitettu etsimään jonkun tilallesi.

MITÄ: Fuksisitsit
MISSÄ: Teekkaritalo (Kalervontie 7)
MILLOIN: 30.9. klo 18-22, jatkot 22:30
PUKUKOODI: tumma puku/cocktail-asu
MITÄ MAKSAA: 20€ alkoholillinen/alkoholiton

Linkki ilmoittautumiseen:

https://forms.gle/uQ8A26oE1taHqgn58

Kesäjuhlien ilmoittautuminen / Registration to the OLuT ry’s summer party

In English below!

Vallitsevan koronatilanteen takia päätimme rajata kesäjuhlien osallistujamäärää Oulun kaupungin suositusten mukaisesti. Toteutamme tämän ennakkoilmoittautumisen avulla. Näin vähennämme turhan jonottamisen määrää sekä saamme kerättyä listan juhlien osallistujista varatoimenpiteenä. Lisäksi tapahtumassa on maskisuositus.

Ensimmäiset 110 ilmoittautunutta pääsee kesäjuhliin.

https://forms.gle/PTsZYRX243HPwdaN8

Tämä ennakkoilmoittautuminen sulkeutuu heti, kun 110 ilmoittautunutta menee täyteen tai viimeistään lauantaina 28.8.2021 klo 12:00.

Lipunmyynti juhliin tapahtuu normaalisti talolla aikavälillä 21:30-00:00, mutta lippuja myydään vain ennakkoilmoittautuneille.

Muistutuksena vielä, että ethän osallistu tapahtumaan kipeänä.

HUOM! PRO-sitseille osallistuneiden EI TARVITSE ilmoittautua kesäjuhlille ennakkoon.

Kerättyjä tietoja käsittelevät OLuT ry:n hallituksen jäsenet sekä muut OLuT:n kesäjuhlien järjestämiseen osallistuvat henkilöt.

//

Advance registration to the OLuT ry’s summer party.

Due to the current situation with COVID19 pandemic we have decided to narrow down the number of attendees in OLuT ry’s summer party to match the recommendations of the city of Oulu.
We will implement this through advance registration. With this method we lessen the amount of queuing and manage to gather a list of participants as a measure of caution. In addition to this we have a face mask recomendation in the event.

https://forms.gle/PTsZYRX243HPwdaN8

This advance registration will close immediately when 110 people have registred, but at the latest on Saturday 28th of August 2021 at 12:00.

The ticket sale to the party is open at Teekkaritalo between 21:30-00:00, but the tickets are being sold only to those people who have registered in advance.

Lastly, as a reminder, please do not attend to the event when sick.

PLEASE NOTE! If you are a sitsi-goer you do not need to register to the party through this advance registration.

The collected data is being handled by the OLuT ry’s council and the persons organizing the OLuT ry’s summer party.

Kevään liittokokous 19.4.2021

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2021 kevään liittokokous järjestetään maanantaina 19.4. klo 17:15 alkaen Zoom -etäyhteydellä, vallitsevien rajoitusten vuoksi. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. 
Kevään liittokokouksessa esitetään myös muutosehdotuksia Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntöihin.

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen 

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

8. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus 

9. Sääntöjen muuttaminen 

10. Uuden hallituksen jäsenen nimittäminen 

11. Muut kokoukselle esitetyt asiat 

12.  Kokouksen päättäminen 

Terveisin, 

Saara Hänninen

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

—————————————————————————

Hello,

​The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Monday, 19.4.2021 starting at 5.15PM in Zoom. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly. 

There will also be a proposition of changing the rules of Oulun Luonnontieteilijät ry in the assembly.

The following issues will be handled during the meeting:

1. Opening of the meeting 

2. Legality and quorum and stating general assembly representatives 

3. Electing he chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers 

4. Approval of the agenda 

5. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor 

6. Deciding on the verification of the financial statement 

7. Deciding on granting the freedom of responsibility for the answerable persons 

8. Deciding annual membership fees 

9. Changing the organizations rules 

10. Nominating a new member of the board

11. Other business 

12. Closing of the meeting 

Regards,

Saara Hänninen

Chair, Oulun Luonnontieteilijät ry

Syyskokous 7.12.2020

In English below!

Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntömääräinen syksyn liittokokous järjestetään maanantaina 7.12.2020 klo 17.15 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen salissa PR101. Kokoukseen pääsee osallistumaan myös sähköisen yhteyden kautta, minkä vuoksi toivomme kokouksen fyysisen osallistumisen rajoittuvan lähinnä välttämättömiin osallistujiin. 

Kokouksen etäyhteys tapahtuu osoitteessa: https://oulu.zoom.us/j/66634339593

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen

3. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä

6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Uuden toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

10. Kokouksen päättäminen  

Tervetuloa seuraamaan kokousta!

Terveisin

Viljami Viinikka

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

————————————————–

The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry is held on Monday, December 7th starting at 17.15 in PR101 at the Linnanmaa campus of the University of Oulu It is possible to follow the meeting online and thus we wish that the at location attendance of the meeting is kept to a minimum. 

The online attendance is possible at: https://oulu.zoom.us/j/66634339593

The following topics are on the agenda:

1. Opening of the meeting

2. Legality and quorum and stating general assembly representatives

3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers

4. Approval of the agenda

5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to ten (10) other members of the Board

6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector

7. Verifying the action plan and budgetary estimates

8. Nominating a new Operations Inspector for the year 2020

9. Other business

10. Closing of the meeting  

Welcome to come and follow the meeting!

Best regards,

Viljami Viinikka

Chairperson of the board

Oulun Luonnontieteilijät ry

Kevään liittokokous 2020 / General spring assebly 2020

Hei,

OLuT ry:n  vuoden 2020 kevätliittokokous järjestetään vallitsevan poikkeustilan vuoksi Teamssissa 30.4. klo 18 eteenpäin. Jokainen OLuT ry:n jäsenjärjestön jäsen, sekä kaikki OLuT:n kannatus- ja kunniajäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta. Johtuen kokouksen poikkeuksellisista järjestelyistä tarvitsemme kokoukseen osallistuvien nimen ja sähköpostin ennen kokousta. Tämä vaaditaan niin kokousedustajilta, kuin kokouksen kuuntelijoilta. Kokoukseen osallistujia pyydetään toimittamaan tarvittavat tiedot osoitteeseen puheenjohtaja@olut-ry.fi 29.4. kello 23:59 mennessä. 

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
3. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
9. Oulun luonnontieteilijöiden ansiomerkkien nimittäminen
10. Nimitetään uusi hallituksen jäsen
11. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
12. Kokouksen päättäminen

 

Terveisin,

Viljami Viinikka

puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

—————————————-

 

Hello, 

the general spring assembly of OLuT ry is held on 30.4.2020  at 18 in Teams app due to the current state of affairs. Every member of the OLuT member organizations as well as supporting and honorary members are welcome at the meeting. Because of the unusual method of meeting all the participants of the meeting are required to send their name and e-mail before the meeting. If you want to participate in the meeting send your name and e-mail adress to puheenjohtaja@olut-ry.fi by 23:59 29.4. 

 

The following issues will be handled during the meeting:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers
4. Approval of the agenda
5. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
6. Deciding on the verification of the financial statement
7. Deciding on granting the freedom of responsibility for the answerable persons
8. Deciding annual membership fees
9. Nominating badges of merit
10. Nominating a new member of the board
11.Other business
12. Closing of the meeting

 

 

 

Regards,

Viljami Viinikka

Chair

Oulun Luonnontieteilijät ry

Fuksisitsien ilmoittautuminen 2019

Tervetuloa OLuT:n perinteisille fuksisitseille! Sitsit on tarkoitettu vain OLuT:n alaisten kiltojen fukseille, jonka jälkeen jatkot ovat avoimet kaikille OLuT:n jäsenkiltojen jäsenille. Osallistumismaksu on 19 euroa. Ilmoittautuminen on sitova ja mikäli et pääsekään osallistumaan sitseille, olet velvoitettu etsimään jonkun tilallesi.

MITÄ: Fuksisitsit
MISSÄ: Teekkaritalo (Kalervontie 7)
MILLOIN: 26.9. klo 18-22, olutlaisille avoimet jatkot 22->
PUKUKOODI: tumma puku/cocktail-asu
MITÄ MAKSAA: 19€ alkoholillinen/alkoholiton

Ilmoittautumiseen

Tulevia tapahtumia / Future events

KEVÄÄN TAPAHTUMAT / SPRING EVENTS

25.4. Wappusuunnistus / Wappu orienteering

25.4. AatonAatonAatonAatonAatonAaton ApinaKapina

27.4. Päiväkännit / Day drinkings

29.4. Kevätliittokokous / General spring assembly

1.5. Wappupiknik

 

SYKSYN TAPAHTUMAT / AUTUMN EVENTS

31.8. Kesäjuhlat / Summer party

10.9. Fuksikisat / Freshman competitions

18.9. Fuksisuunnistus / Freshman orienteering

26.9. Fuksisitsit / Freshman sittnings

14.11. Pikkujoulut / Pre-christmas party

28.-29.11 Luonnontieteiljöiden Jouluristeily / Natural scientists christmas cruise