Yhdistyksen kevätkokous 3/23

Oulun Luonnontieteilijät ry:n kevään 2023 kolmas liittokokous pidetään maanantaina 31.7.2023 kello 17.15 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella luokkahuoneessa Lo130. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Syksyn liittokokouksen päätösten hyväksyminen
 6. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Vilja Männistö
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@olut-ry.fi


The third general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held in classroom Lo130 on Monday 31.7.2023 starting at 17.15 pm. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and starting general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes and two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Approving the decisions of the general autumn assembly
 6. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
 7. Deciding on the verification of the financial statement
 8. Deciding on granting the freedom of responsibility of the answerable persons
 9. Other business
 10. Closing the meeting

Regards,
Vilja Männistö
Chairperson
puheenjohtaja@olut-ry.fi