Fuksisanasto

Varsinkin ensimmäistä kertaa yliopisto-opintonsa aloittava fuksipallero saattaa hämmentyä kaikista ihmeellisistä sanoista, joita vanhemmat opiskelijat puheissaan viljelevät. Niinpä päätimme auttaa teitä selviämään kulttuurishokista kokoamalla yhteen fuksivuodesta selviämisen kannalta ehkäpä tärkeimmät sanat ja ilmaukset.

Assistentti eli assari on yleensä opiskelija tai tohtorikoulutettava, joka opintojensa ohella tekee töitä yliopistolla. Assareihin voi törmätä esimerkiksi kurssien harjoituksissa tai laboratoriotyökursseilla.

Atlas on maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

Auskultantti, ausku Opetusharjoittelija Oulun normaalikoululla. Kaikki aineenopettajaksi opiskelevat pääsevät auskultoimaan yleensä 3. ja 4. opiskeluvuotenaan.

Blanko Tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö.

Bumerangi Essee, työselostus tai muu vastaava, joka palautuu opiskelijalle korjausvaatimusten kera. Tunnetaan myös nimellä banaani.

Caio on nuorekkuuteen pyrkivä baari Kaijonharjun keskustassa.

Excu eli ekskursio on reissu, jonne lähdetään opiskelijaporukalla. Yleensä excuilla tutustutaan johonkin yritykseen ja muihin opiskelijoihin, mutta excuksi voidaan kutsua myös esimerkiksi killan mökkireissua.

Fuksi Ensimmäisen vuoden opiskelija.

Gradu, pro gradu Lopputyö, joka vaaditaan maisterin tutkintoon.

Histoni on biokemistien ainejärjestö.

Humanisti Sijaitsevat lutkien ja kasvisten välissä yliopistolla. Opiskelevat kaikkea mahdollista kielistä psykologiaan.

Kandidaatti eli kandi on alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Kandin tutkinto sisältää 180 opintopistettä.

Kasvatustieteilijä, kasvis Opiskelevat yliopiston pohjoisimmassa päädyssä muun muassa leikkimistä, seikkailua ja käsitöitä. HUOM! Eivät ole humanisteja!

Kilta eli ainejärjestö. Jokaisella oppiaineella on oma kiltansa, jonka tehtävä on ajaa jäsentensä etuja ja järjestää tapahtumia, excuja yms.

Kiltahuone, kiltis, koppi Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa, jonne opiskelijat voivat kokoontua sosialisoitumaan toisten saman alan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan toinen koti yliopistolla.

Lipasto Yliopisto.

Lutka Luonnontieteen opiskelija. Lyhenne juontuu sanasta LuTK, Luonnontieteellinen tiedekunta, johon aikoinaan kuului kaikki Oulun yliopiston luonnontieteelliset alat.

Maisteri Ylemmän korkeakoulututkinnon (120op) suorittanut henkilö. Luonnontieteilijöistä tulee filosofian maistereita.

Nikoli eli geologian opiskelijoiden kilta.

N Tuntematon luku, jota ei tiedetä/haluta kertoa. Esimerkiksi ”jonossa on n määrä ihmisiä” tai ”olen n. vuoden opiskelija”.

N. vuoden opiskelija Opiskellut enemmän kuin viisi vuotta kyseistä alaa.

Noppa Opintopiste

OLuT Oulun Luonnontieteilijät ry, eli kaikkien Oulun yliopiston luonnontieteellisten kiltojen kattokilta. HUOM! Taipuu ”Olutin”, ei ”Oluen”.

OPM Lyhenne sanoista ”oma pyyhe mukaan” tai ”oma pullo mukaan”. OPMx2 tarkoittaa molempia.

Oranssit naulakot Nimensä mukaan isot oranssit naulakot Väylän ja kemiankäytävän risteyksessä (luentosalien L1 ja L4 lähellä). Saattavat varsinkin fuksivuonna vaihtaa mystisesti paikkaa vihreiden naulakoiden kanssa.

OTY Teekkareiden kattokilta, OLuTia vastaava. Järjestää varsinkin wappuna runsaasti tapahtumia.

OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta. Järjestää tapahtumia ja on opiskelijoiden tukena.

PRO, pienryhmäohjaaja Vähintään toisen vuoden opiskelija, jonka tehtävänä on tutustuttaa pienryhmänsä yliopisto-opiskeluun ja -elämään.

Pruju Luentomoniste.

PSOAS Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö. Tarjoaa opiskelijoille hinnaltaan vertailukelpoisia vuokra-asuntoja.

Pub Kuutio Se vähän vähemmän aktiivisesti nuorekkuuteen pyrkivä baari Kaijonharjussa.

Sigma-kilta on fysiikan- ja matematiikanopiskelijoiden ainejärjestö.

Sitsit Akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan sitsilauluja, pidetään ja kuullaan puheita, syödään, juodaan ja rupatellaan pöytäseurueen kanssa. Fuksit pääsevät harjoittelemaan sitsaamista fuksisitseillä, jotka järjestetään syksyn aikana.

Syntaksis on biologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Teekkari Teknillisen alan vähintään toisen vuoden opiskelija. Teekkarifukseista tulee wappuna teekkareita, kun heidät kastetaan. Teekkarit tunnistaa varsinkin bileissä valkoisesta tupsulakistaan.

Teekkaritalo Kaijonharjussa sijaitseva, Teekkarilupin omistama talo, jossa aine- ja harrastejärjestöt sekä välillä yksityisetkin järjestävät bileitä jäsenilleen.

Tenttiakvaario Paikka, jossa voi käydä suorittamassa tenttejä. Tentit sovittava kurssin pitäjän kanssa.

Valenssi eli kemian opiskelijoiden kilta.

Vihreät naulakot Nimensä mukaan isot vihreät naulakot Väylän ja fysiikan käytävän risteyksessä (Luentosalien L2 ja L3 lähellä). Saattavat varsinkin fuksivuonna vaihtaa mystisesti paikkaa oranssien naulakoiden kanssa.

Wappu Opiskelijoiden joulu, juhannus, pääsiäinen ja uusi vuosi yhdessä, eli noin 1-2 viikkoa kestävä aikakausi, jolloin joka päivä järjestetään jotain tapahtumaa. Wappu huipentuu vappuaattoon, jolloin Oulussa järjestetään teekkarien fuksikaste, wappukulkue ja huippusuositut Waaton bileet.

Wesibussi Wapun bilemesta #1. Linnanmaan ja keskustan väliä kulkeva bussi, jossa tunnelma on aina katossa.

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Halvempi vaihtoehto julkiselle terveydenhoidolle, mikäli siihen tulee tarve.

Teksti: Inkeri Sairanen (Oluensis 2/2017)