OLuT ry:n Telegram-ryhmät

Hei!

OLuT ry:n hallitus on kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön uusia viestintämuotoja OLuTin hallituksen sekä jäsentensä välillä. Tämän vuoksi on perustettu kaksi (2) uutta Telegram-ryhmää, joiden tarkoituksena on jakaa informaatiota kattokillan ja sen jäsenten välillä.

Toinen ryhmistä on virallinen tiedotuskanava. Ryhmä toimii yhtenä viestinvälityksen muotona nykyisten sähköpostilistojen sekä instagramin kanssa. Ryhmässä siis ilmoitetaan esimerkiksi tulevista tapahtumista ja muista jäsenistöä koskevista asioista.

Linkki OLuT TIEDOTUS – ryhmään :

 

OLuT TIEDOTUS-telegram

 

Tämän lisäksi jäsenistön toiveita on kuultu ja sen vuoksi loimme kaikille vapaan ryhmän, jossa saat jakaa omat vitsisi ja muut luonnontieteellistä tunnelmaa pursuavat asiasi. Tämä ryhmä on ns. ”turhat jutut ja meemit” ryhmä jossa saat viestitellä mitä haluat muiden luonnontieteilijöiden kanssa. Vaikka ryhmässä vapaa juttelu on sallittua, ei siellä kuitenkaan ole sallittua postata mitään asiatonta tai loukkaavaa. Tässäkin OLuTin hallitus seuraa ryhmän toimintaa ja puuttuu epäasiallisiin toimiin.

Linkki OLuTta Kaikille- ryhmään:

 

OLuTta KAIKILLE

 

———————————————

Hello!

The board of OLuT ry has decided to introduce new forms of communication between the members of the board of OLuT. Because of this, two two (2) new Telegram groups have been established to share information between the roof guild and its members.

Another of the groups is an official information channel. The group works as one form of messaging with current email lists and Instagram. In the group, for example, upcoming events and other matters concerning the membership are announced.

Link to this group:

 

OLuT TIEDOTUS

 

In addition to this, the wishes of the members have been heard, and that’s why we created a free group for everyone, where you can share your own jokes and other things that exude a naturalistic atmosphere. This group is the so-called ”useless things and memes” group where you can communicate what you want with other natural scientists. Although free chat is allowed in the group, it is not allowed to post anything inappropriate or offensive. Here too, OLuT’s board monitors the group’s activities and intervenes in inappropriate actions.

Link to this group:

 

OLuTta Kaikille