Syksyn Liittokokous 14.12.2022

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2022 syksyn liittokokous järjestetään keskiviikkona 14.12. klo 15:15 alkaen PR101 -salissa, Linnanmaan kampuksella. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Aapo Nyman
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun Luonnontieteilijät ry


​The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Wednesday, 14.12.2022 starting at 3:15PM in PR101, University of Oulu. Every member of the member guilds is welcome to follow the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to ten (10) other members of the Board
 6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector
 7. Verifying the action plan and budgetary estimates
 8. Other business
 9. Closing of the meeting

Regards,
Aapo Nyman
Chairperson
Oulun Luonnontieteilijät ry.