OLuT ry:n Turvallisen Tilan Periaatteet

OLuT ry:n turvallisen tilan periaatteilla on tarkoitus luoda OLuT ry:n tapahtumista turvallisia kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. Turvallisen tilan periaatteisiin sitoutuminen koskee kaikkia OLuT ry:n toimintaan osallistuvia. 

1. Käyttäydy

Kohtele tapahtuman muita osallistujia niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Ole kohtelias ja ystävällinen muita osallistujia kohtaan, ainejärjestöstä riippumatta. Tapahtumassa et saa aiheuttaa toiminnallasi vaaraa itsellesi etkä muille osallistujille. Muista, että edustat tapahtumissa oman ainejärjestösi lisäksi myös OLuT ry:tä.

2. Syrjiminen ja kiusaaminen on kiellettyä

OLuT ry:n kaikessa toiminnassa on nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjimiselle. Kaikki osallistujat haalareiden väristä riippumatta ovat samanarvoisia. Solvaavaan, syrjivään tai kiusaavaan käytökseen on puututtava aina niitä havaittaessa. Tapahtuman järjestäjillä on oikeus poistaa häiriötä aiheuttava(t) osallistuja(t) tapahtumasta.

3. Häirintä ja ahdistelu on kiellettyä

OLuT ry:n kaikessa toiminnassa on nollatoleranssi häirinnälle ja ahdistelulle. Kaikki osallistujat haalareiden väristä riippumatta ovat samanarvoisia. Häirintään ja ahdisteluun on puututtava aina niitä havaittaessa. Tapahtuman järjestäjillä on oikeus poistaa häiriötä aiheuttava(t) osallistuja(t) tapahtumasta.

4. Kunnioita ja välitä

OLuT ry:n tapahtumissa ja muussa toiminnassa jokainen osallistuja on yhdenvertainen. Jos havaitset toista opiskelijaa kiusaavaa, syrjivää tai häiritsevää toimintaa, puutu tilanteeseen joko itse tai ilmoita tapahtuneesta järjestäjälle. Ei jätetä ketään yksin.

5. Noudata ohjeistuksia

Nämä periaatteet on laadittu opiskelijoiden turvaksi. On tärkeää, että järjestäjien laatimia ohjeistuksia kuunnellaan ja noudatetaan. Jos annettuja ohjeita rikotaan, järjestäjillä on oikeus poistaa häiriötä aiheuttava henkilö tapahtumasta. Henkilöä voidaan myös estää pääsemästä tapahtumaan. Seuraamuksia sääntöjen rikkomisestä voi tulla myös jälkikäteen.

6. Mahdolliset seuraamukset

Sääntöjen rikkomisesta koituvat seuraamukset riippuvat sääntörikkeen vakavuudesta ja toistuvuudesta. Ensisijaisesti häiriötä aiheuttanut henkilö poistetaan tapahtumasta, ja hänen paluunsa kyseiseen tapahtumaan voidaan estää. Vakavammissa rikkeissä OLuT ry voi antaa häiriköijälle varoituksen ja tarvittaessa estää hänen pääsynsä mahdollisiin tuleviin tapahtumiin. Tapahtumiin osallistumiskielto voi olla määräaikainen tai pysyvä, rikkeen vakavuudesta riippuen. Lisäksi OLuT ry voi olla yhteydessä asianomaisen omaan ainejärjestöön ja Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan. OLuT ry voi ehdottaa asianomaisen ainejärjestölle esimerkiksi ainejärjestöstä erottamista vakavien sääntörikkeiden vuoksi.

7. Yhteyshenkilöt

Kiusaamis-, häirintä-, ja ahdistelutilanteissa on useita tahoja, kehen asiasta voi olla yhteydessä. Jos oman ainejärjestön yhdenvertaisuusvastaavile kertominen tuntuu haastavalta, alle on listattu muutamia henkilöitä, kehen voi olla yhteydessä.

OLuT ry:n sosiaalipoliittinen vastaava: sopo-vastaava@olut-ry.fi

OYY:n sosiaalipoliittinen vastaava ja häirintäyhdyshenkilöt: sopoasiantuntia@oyy.fi

OYY:n asiantuntijat: help@oyy.fi

Nämä periaatteet on hyväksytty OLuT ry:n kokouksessa 16/21 20.12.2021, ja ne otetaan käyttöön välittömästi.