Fuksipassi

Syksyllä pienryhmäohjauksen alkaessa jokainen fuksi saa fuksipassin, johon kerätään pisteitä erinäisistä suorituksista. Kaikki yli 20 pistettä keränneet fuksit palkitaan Aktiivinen OLuT-fuksi -haalarimerkillä vuosittain! Lisäksi Wappuna AatonAaton…ApinaKapina-bileissä palkitaan vuoden kolme aktiivisinta fuksia.

Fuksipassi on kaksipuoleinen. Toisella puolella on OLuTi:n pisteet ja toisella puolella on kiltojen omat pisteet. Pisteitä passiin oman killan puolelle voivat allekirjoittaa pienryhmäohjaajasi, kiltasi hallituksen jäsenet. OLuTin puolelle puolestaan OLuT:n hallituksen jäsenet. Pisteitä voi yleensä kerätä myös muistakin asioista/tapahtumista kuin mitä passin listauksessa on mainittu. Kysy lisää oman kiltasi hallitukselta.