Fuksipassi

Syksyllä pienryhmäohjauksen alkaessa jokainen fuksi saa fuksipassin, johon kerätään pisteitä erinäisistä suorituksista. Kaikki yli 20 pistettä keränneet fuksit palkitaan Aktiivinen OLuT-fuksi -haalarimerkillä vuosittain! Lisäksi Wappuna AatonAaton…ApinaKapina -bileissä palkitaan vuoden kolme aktiivisinta fuksia.

Fuksipassi on kaksipuoleinen. Toiselta puolelta voit löytää oman kiltasi tehtävät, ja toiselta OLuT:n tehtävälistan. Oman kiltasi puolelle passin voivat allekirjoittaa niin pienryhmäohjaajasi kuin kiltasi hallituksen jäsenet. OLuTin puolelle puolestaan allekirjoitukset hoitaa OLuT:n hallituksen jäsenet.