Jäsenjärjestöt

Oulun Luonnontieteilijät ry:n jäseniä ovat seitsemän ainejärjestöä:

Atlas ry

Oulun yliopiston maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

http://www.atlas-ry.fi

Blanko ry

Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö.

http://www.blanko.fi

Histoni ry

Oulun yliopiston biokemian opiskelijoiden ainejärjestö.

https://histoniry.fi/

Nikoli ry

Oulun yliopiston geologian opiskelijoiden ainejärjestö.

http://nikoli.org

Sigma-kilta ry

Oulun yliopiston matematiikan ja fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

http://www.sigma-kilta.net

Syntaksis ry

Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö.

http://www.syntaksis.org

Valenssi

Oulun yliopiston kemian opiskelijoiden ainejärjestö.

http://www.valenssi.fi