Syksyn liittokokous 27.11.2023

Oulun Luonnontieteilijät ry:n syksyn 2023 liittokokous pidetään maanantaina 27.11.2023 kello 17.30 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella luokkahuoneessa PR102. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. Liittokokousedustajille tarvitaan allekirjoitettu valtakirja, joka tulee esittää ennen kokouksen alkua kokouksen puheenjohtajalle.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
 6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 7. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Vilja Männistö
Hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@olut-ry.fi


The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Monday 27.11.2023 at 5.30 p.m. at Linnanmaan campus, classroom PR102. The assembly is open to every member of the member guilds. Representatives of the assembly has to have an signed power of attorney, which needs to be shown to the chairperson before the beginning of the assembly.

Agenda:

 1. Opening of the meeting
 2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
 3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers
 4. Approval of the agenda
 5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to ten (10) other members of the Board
 6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector
 7. Deciding the amount of the annual membership fee and support member fee
 8. Verifying the action plan and budgetary estimates
 9. Other business
 10. Closing of the meeting

Regards,
Vilja Männistö
Chairperson
puheenjohtaja@olut-ry.fi