Syksyn liittokokous 17.12.2021

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2021 syksyn liittokokous järjestetään perjantaina 17.12. klo 17:15 alkaen Kiltakommuunissa, Linnanmaan kampuksella, sekä Zoomissa etäyhteydellä. (https://oulu.zoom.us/j/65257758697)  Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille.
Syksyn liittokokouksessa käydään myös läpi muutosehdotukset Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntöihin. Sääntömuutokset esiteltiin ja hyväksyttiin ensimmäisen kerran vuoden 2021 kevään liittokokouksessa. Nämä muutosehdotukset löydät tästä: Sääntömuutosehdotus ja tämänhetkiset säännöt Oulun Luonnontieteilijät ry:n säännöt

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään
kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä
6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

7. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Sääntöjen muuttaminen
10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
11. Kokouksen päättäminen

———————————————————————————————–

​The general autumn assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held on Friday, 17.12.2021 starting at 5:15PM in Kommuuni, University of Oulu and in Zoom (https://oulu.zoom.us/j/65257758697). Every member of the member guilds is welcome to follow the assembly.

We will also go through a proposition of changing the rules of Oulun Luonontieteilijät ry in the assembly. The proposition was presented and accepted for the first time in the spring assembly of 2021. You can find the amendment of the rules here: Sääntömuutosehdotus and the current rules here: Oulun Luonnontieteilijät ry:n säännöt

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two
tellers
4. Approval of the agenda
5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to
ten (10) other members of the Board
6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector

7. Deciding the amount of  the annual member organization fee and annual supporting member fee
8. Verifying the action plan and budgetary estimates
9. Changing of the organizations rules
10. Other business
11. Closing of the meeting

 

Terveisin,

Saara Hänninen

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry