Kevään Liittokokous 28.4.2022

Oulun Luonnontieteilijät ry:n vuoden 2022 kevään liittokokous järjestetään torstaina 28.4.2022 yliopiston luokkahuoneessa PR101  klo 12.00 alkaen. Kokous on avoin kaikille jäsenjärjestöjen jäsenille. 

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitellään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
 9. Oulun luonnontieteilijöiden ansiomerkkien nimittäminen
 10. Uuden hallituksen jäsenen nimeäminen
 11. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 12.  Kokouksen päättäminen

Terveisin,

Aapo Nyman

Hallituksen Puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry.


​The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry will be held in classroom PR101 on Thursday 28.4.2022 starting at 12 pm. Every member of the member guilds in welcome to follow the assembly.

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Legality and quorum and stating general assembly representatives
3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two
tellers
4. Approval of the agenda
5. Presentation of the financial statement, annual report and the report of the auditor
6. Deciding on the verification of the financial statement
7. Deciding on granting the freedom of responsibility for the answerable persons
8. Deciding annual membership fees
9. Nominating badges of merit
10. Nominating a new member for the board
11. Other business
12. Closing of the meeting

Regards,

Aapo Nyman

Chairperson

Oulun Luonnontieteilijät ry.