Referaatti YT-tiedotustilaisuudesta 18.2.2010

 

Yliopistolla ja laitoksellamme eletään nyt mielenkiintoisia aikoja. Epävarmoihin tilanteisiin liittyy usein myös epämääräisiä tornihuhuja, joilla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa. Erinäiset käytävähuhut ovat kertoneet esimerkiksi, että 1600 yliopiston työntekijää irtisanotaan ilman keskusteluja. Koko TOL:n lakkauttamisestakin on kuultu erinäisiä huhuja. TOL, luonnontieteellinen tiedekunta sekä yliopiston johto järjestivät yhteisen tiedotustilaisuuden, jotta asioista keskusteltaisiin ja uutisankat voitaisiin ampua alas mahdollisimman ajoissa. Jos perusteettomat huhut lähtevät elämään omaa elämäänsä, seuraukset voivat olla jopa niiden alkuperäisiä syitä pahempia.

 

 

Tilaisuudessa puhuivat yliopiston rehtori Lauri Lajunen, vararehtori Olli Silvén, luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Jouni Pursiainen sekä TOL:n johtaja Markku Oivo.

 

Lajusen mukaan yt-neuvottelut käydään tulevien kriisien välttämiseksi. Jotkut neuvotteluiden kohteena olevat asiat, esimerkiksi Kajaanin yliopistokeskuksen asemasta on käyty keskustelua jo useampia vuosia takaperin. Nyt käynnissä oleva sopeuttamisohjelma ei ole yliopiston eikä edes viime vuosien ensimmäinen. Joitakin vuosia sitten aloitettu TOL:n sopeuttamisohjelma on osoittautunut onnistuneeksi, vaikka silloin tehdyt ratkaisut tuntuivatkin hyvin kipeiltä.

 

Viime vuonna tehdyt kaikkia yliopistoja koskevat palkankorotusratkaisut ovat omalta osaltaan vaikuttaneet tilanteeseen. Lajusen mukaan yliopiston menoista kaksi kolmannesta on henkilöstökuluja, sekä tiloihin käytettävät maksutkin ovat kaksinumeroinen prosenttiluku. Kuten yliopiston virallinenkin tiedote on antanut ymmärtää, säästöt halutaan kohdentaa tuki- ja hallintohenkilöstöön. Tämä tarkoittaa, että tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kohdistuvia toimenpiteitä pyritään välttämään. Julkisuuteen annettu säästötavoite on 180 henkilötyövuotta, jossa huomioidaan myös eläköitymisen ja joidenkin jo aiemmin tapahtuneiden ulkoistamisten vaikutus. YT-neuvottelut eivät näinollen ole synonyymi irtisanomisille, vaikka sanan julkisuuskuvan perusteella näin onkin helppo tulkita.

 

Kajaanin yliopistokeskuksen asema on ollut neuvotteluiden kuumin puheenaihe. Tässä vaiheessa keskustelua on syytä erottaa asioita toisistaan: Ei ole olemassa Kajaanin TOL:ta eikä Oulun TOL:ta. Sen sijaan on olemassa Oulun Yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitos, jolla on toimintaa sekä Oulussa että Kajaanissa. Opiskelupaikkaa haettaessa ei haeta Kajaanin TOL:lle eikä Oulun TOL:lle. Pääsykokeissa haetaan opiskeluoikeutta Oulun Yliopiston koulutusohjelmaan. Tässä tapauksessa opiskeluoikeutta haetaan TOL:lle, Oulun tai Kajaanin ollessa opintojen suorituspaikka. Koska kyse on koulutusohjelmasta, opiskelijan oikeusturva on taattu myös vaihdettaessa opintojen suorituspaikan välillä. Vastaavasti ei ole olemassa Oulun Blankoa tai Kajaanin Blankoa – on olemassa yksi Blanko ry, jolla on toimijoita ja toimintaa sekä Oulussa että Kajaanissa. Kajaanissa opiskelevat opiskelijat ovat Oulun yliopiston opiskelijoita kuten Oulussa opiskelevat opiskelijatkin.

 

Yliopiston tiedotteen mukaan tavoitteena on mm. päällekkäisten toimintojen karsiminen. Koska TOL:n Oulun ja Kajaanin toiminnat ovat yhden ja saman laitoksen alaista toimintaa, kaikki TOL:n toiminnot ovat osa yt-neuvotteluita.

 

Kajaanin yksikön LuK-sisäänoton lakkauttamisesta on päätetty yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa jo viime vuonna. Lajusen mukaan TOL:n Kajaanin toimintojen olemassaolo ei päätöksestä huolimatta ole vaakalaudalla. Lajunen kertoi Kajaaniin perustettavan lisää tutkimuskeskuksia ja lisääntyneestä yhteistyöstä Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa. Kajaanin toimintojen tavoitteena ovat jatkossa tutkimus ja tuotekehitys.

 

Vararehtori Silvén puolestaan painotti opiskelijoiden opiskeluoikeutta ja opetuksen järjestäjän tulosvastuuta. Koska opetusministeriö on päättänyt suoritettujen tutkintojen määrän olevan rahanjaon peruste, opetuksen järjestäjät luonnollisesti haluavat opiskelijoiden valmistuvan nopeasti. Tämä edellyttä muun muassa ”pullonkaulakurssien” tarkempaa tutkimista ja muiden opintojen suorittamatta jäämiseen vaikuttavien tekijöiden selvitystä. Silvénin mukaan Kajaanissa opiskelijoilla on oikeus valmistua Oulun yliopistosta, ja tämä oikeus tullaan turvaamaan. Nopea valmistuminen on opiskelijan ja opetuksen järjestäjän win-win -tilanne.

Dekaani Jouni Pursiaisen mukaan tiedekunnassa on suurin tarve keskiportaan opettajista ja tutkijoista, tätä määrää halutaan jopa lisätä. Suurempien ikäluokkien eläköityessä nuoret tulevat saamaan hyviä mahdollisuuksia päästä näihin tehtäviin tulevaisuudessa.

 

Tilaisuus oli anniltaan todella hyvä. Puheiden jälkeen esitettiin vain yksi kysymys, eli suurempia keskusteluja ei jäänyt. Yt-neuvottelut alkoivat maanantaina 15.2. ja lain mukainen kuuden viikon neuvotteluaika päättyy maaliskuun loppupuolella. Tähän asti on varmasti paljon ankkoja liikkeellä. Seuratkaa yliopiston omaa tiedotusta, ja muistakaa olla kriittisiä kuullessanne käytävähuhuja tai muista lähteistä kuulemianne tornareita. Koko yliopisto-opiskelunhan tärkein anti on osata puntaroida eri lähteistä tulleita tietoja, sekä hankkia kyky johtopäätöksien ja jatkokysymyksien tekemiseen.

 

Käyttäkää näitä taitojanne.

 

Tuomas Aarni

Ville-Matti Alanko

Martti Tuisku