Syysliittokokous

Tervetuloa seuraamaan Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntömääräistä syyskokousta keskiviikkona 30.11. klo 17.00 Anttilansaliin! Kokous on avoin kaikille OLuT:n jäsenille, mutta äänioikeus kokouksessa on vain OLuT:n jäsenkiltojen hallitusten määrittämillä liittokokousedustajilla.

Kokouksessa valitaan/vahvistetaan kiltojen syyskokouksissa valitut henkilöt Oulun Luonnontieteilijät ry:n hallitukseen 2017. Kokouksessa käsiteltävät paikat ovat: Puheenjohtaja, Varapuheenjohtaja, Taloudenhoitaja ja Sihteeri. Näiden lisäksi valitaan enintään 10 muuta jäsentä, joiden tarkemmat roolit määritetään uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.

Huom! Fuksit saavat OLuT:n liittokokoukseen osallistumisesta fuksipisteitä!

Tulkaa porukalla esittämään ehdokkaille kiperiä kysymyksiä ja kuulemaan, ketä hallituksessa tulee ensi kaudella toimimaan!

 

Oulun yliopisto
Oulun Luonnontieteilijät ry                                                                                       ASIALISTA
Liittokokous

Aika: 30.11.2016 klo 17:00

Paikka: Oulun yliopisto, Anttilansali

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen

3§ Puheenjohtajan ja sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä

6§ Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

7§ Valitaan vuoden 2017 hallituksesta yksi jäsen edustamaan Oulun Luonnontieteilijät ry:tä Loimu ry:n liittokokoukseen

8§ Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus

9§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10§ Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

11§ Kokouksen päättäminen