Syyskokous 7.12.2020

In English below!

Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntömääräinen syksyn liittokokous järjestetään maanantaina 7.12.2020 klo 17.15 alkaen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen salissa PR101. Kokoukseen pääsee osallistumaan myös sähköisen yhteyden kautta, minkä vuoksi toivomme kokouksen fyysisen osallistumisen rajoittuvan lähinnä välttämättömiin osallistujiin. 

Kokouksen etäyhteys tapahtuu osoitteessa: https://oulu.zoom.us/j/66634339593

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen

3. Puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä

6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Uuden toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

10. Kokouksen päättäminen  

Tervetuloa seuraamaan kokousta!

Terveisin

Viljami Viinikka

Hallituksen puheenjohtaja

Oulun Luonnontieteilijät ry

————————————————–

The general spring assembly of Oulun Luonnontieteilijät ry is held on Monday, December 7th starting at 17.15 in PR101 at the Linnanmaa campus of the University of Oulu It is possible to follow the meeting online and thus we wish that the at location attendance of the meeting is kept to a minimum. 

The online attendance is possible at: https://oulu.zoom.us/j/66634339593

The following topics are on the agenda:

1. Opening of the meeting

2. Legality and quorum and stating general assembly representatives

3. Electing the chair and secretary of the meeting, two examiners of the minutes, two tellers

4. Approval of the agenda

5. Electing the Chairperson, the Vice-chairperson, the Secretary, the Treasurer and up to ten (10) other members of the Board

6. Electing the Operations Inspector and the Vice-Operations Inspector

7. Verifying the action plan and budgetary estimates

8. Nominating a new Operations Inspector for the year 2020

9. Other business

10. Closing of the meeting  

Welcome to come and follow the meeting!

Best regards,

Viljami Viinikka

Chairperson of the board

Oulun Luonnontieteilijät ry

KategoriatYleinen