Kutsu OLuT:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 30.5.1014 klo 17

Oulun luonnontieteilijät ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidetään Anttilansalissa perjantaina

30.5.2014 klo 17 alkaen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki OLuT:n alaisten kiltojen jäsenet.
Kokouksessa olisi hyvä olla jokaisesta alajärjestöstä edustaja, mutta tämä ei ole välttämätöntä.
 
Asialista alla.
 
Tervetuloa!
 
Oulun luonnontieteilijät ry:n puolesta,
Ida Viinikka
varapuheenjohtaja
 
—————————————————————
 
 

Oulun yliopisto
Oulun luonnontieteilijät ry
ASIALISTA
 
Liittokokous
 
Aika: 30.5.2013 klo 17:00
Paikka: Oulun yliopisto, Anttilansali
 
1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen
3§ Puheenjohtajan ja sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Esitellään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8§ Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus
9§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
10§ Hallituksen kokoonpano
11§ Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
12§ Kokouksen päättäminen