Kutsu kevätliittokokoukseen 2015

Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätliittokokoukseen 20.4.2015
 
Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous järjestetään maanantaina 20.4.2015 klo 17.00 alkaen Anttilansalissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos
joka koskee yhdistyksen sääntöjen pykäliä 14§ ja 15§. Sääntömuutosehdotus asialistan jälkeen.

 

Tervetuloa seuraamaan!
 
 
Terveisin,
Ida Viinikka
puheenjohtaja

 

 

Oulun yliopisto

Oulun Luonnontieteilijät ry                                                                                       ASIALISTA

Liittokokous

Aika: 20.4.2013 klo 17:00

Paikka: Oulun yliopisto, Anttilansali

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen

3§ Puheenjohtajan ja sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Esitellään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8§ Päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus

9§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

10§ Sääntömuutos

11§ Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

12§ Kokouksen päättäminen

 

Sääntömuutosehdotus koskien Oulun Luonnontieteilijät ry:n sääntöjen pykäliä §14 ja §15 (vihreä on lisäysehdotus, punainen yliviivattu poistoehdotus):

 

14 § SYKSYN LIITTOKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen,

3) puheenjohtajan ja sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta,

4) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen,

5) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja enintään kymmenen (10) muuta hallituksen jäsentä,

6) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja,

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat,

9) kokouksen päättäminen.

 

15 § KEVÄÄN LIITTOKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevään liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus,

2) kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä liittokokousedustajien toteaminen,

3) puheenjohtajan ja sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta,

4) kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen,

5) esitellään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto,

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,

7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

8) päätetään vuotuisen jäsenjärjestömaksun ja vuotuisen kannatusjäsenmaksun suuruus,

9) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio,

10) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat,

11) kokouksen päättäminen.