Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Vuosijulien ilmoittautumisrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 23.9.2021.

1.    Rekisterinpitäjä

Oulun Luonnontieteilijät ry
Oulun Yliopisto
90014
Finland

2.    Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riika Poutanen

vujumestari@olut-ry.fi

3.    Rekisterin nimi

Oulun Luonnontietelijät ry:n vuosijuhlien ilmoittautumisrekisteri

4.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tapahtuman järjestäminen, viestintä sekä tapahtumaan osallistuvien henkilöiden & heidän yhteystietojensa ylläpito.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan ilmoittautumislomakkeessa annetut tiedot, sekä mahdollisen häiriköinnin estämiseksi myös IP-osoitetiedot ja ilmoittautumisaika.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ilmoittautumislomakkeella.

7.    Tietojen luovuttaminen, suojaus ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja säilytetään vain Oulun Luonnontieteilijöiden omissa tietokannoissa. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin järjestäjien ja heidän palveluntarjoajansa toimesta, rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

9.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.

10.   Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterin tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen, mikäli ei tule tarvetta pidempään säilytykseen esimerkiksi vahingonkorvaustilanteissa.